Õppima asumine 

Infovoldik: Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi.

Tartu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
 - kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitatamise ja menetlemise keskkond.

Vastuvõtt 1. klassi alates 15. märtsist kuni 30. aprillini.  rast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik täita e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. 

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas. 
2019/2020 õppeaastaks saab esitada taotlust alates 13. juunist 2019.

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 9.00 - 14.00.

Õpilane trepil. Foto: T. Runnel 2016