Tunnustused

Tartu linna Aasta Õpetaja 
Aasta õpetaja valimise eesmärgiks on tõsta esile ja tunnustada Tartu linna haridusasutuste õpetajaid ja juhte, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isikuteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.
https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#aasta-opetaja

2023
Aasta põhikooli aineõpetaja auhind, Kadri Tein
Aasta klassijuhataja auhind, Kristi Paju
Aasta rahvakultuurikandja kategooria auhind, Külli Petersell
Vabariigi valitsuse elutöö preemia kandidaat, Sirje Parol

2022

Aasta põhikooli aineõpetaja auhind, Kadri Tiismus

2021

Aasta põhikooli õpetaja auhind, Ade Leuska Tattar
Aasta klassiõpetaja auhind, Kristiina Tõnson
Aasta õppeasutuse juhi auhind, Kersti Vilson

2020
Aasta põhikooli õpetaja auhind, Kristi Paju
Aasta tugispetsialisti auhind, Regina Merelaht

2019
Aasta klassiõpetaja auhind, Gerttu Vaher
Aasta klassijuhataja auhind, Riina Pauklin

Tartu linna Aasta Õpetaja

2006 Andra Kalda
2005 Sirje Parol
2004 Vaino Hussar
2003 Anita Kreen
2002 Airi Kelk