Dokumendid

Seotud lehed

Kodukord

Juhendatud e-õppe korraldus

Tartu Kesklinna Kooli arengukava 2022-2026; kinnitusleht

Tartu Kesklinna Kooli Põhimäärus

Tartu Kesklinna Kooli Õpilaskogu Põhimäärus

Tartu Kesklinna Kooli õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord https://www.tartu.ee/et/dokumendid

Tartu Kesklinna Kooli kasutab Tartu linnaga ühtset dokumendiregistrit mis on leitav siit. https://www.tartu.ee/et/dokumendid