Pikapäevarühm

Pikapäevarühm 1. klassi klassi õpilastele 2022/2023 õ.a

Rühma taotlusi esitatakse ja menetletakse infosüsteemis ARNO. Rühmast lahkumiseks täidab vanem infosüsteemis taotluse. 

Pikapäevarühma tööd juhendab õpetaja Mariliis Põder epost: mariliis.poder@gmail.com

Lapsevanem suhtleb rühma õpetajaga läbi e-päeviku Stuudium. Selleks on Studiumi päevikusse loodud grupp- pikapäevarühm

Pikapäevarühma toiduraha on 1,44 € päeva eest (arveldamine infosüsteemis ARNO). 
ARNO toiduraha maksmise juhend.

Dokumendid pikapäevarühma töö korraldamiseks

Pikapäevarühma päevakava

Pikapäevarühma töökorraldus