Tartu Kesklinna Kool

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm 1. klassi klassi õpilastele 07.09.2020-27.05.2021

Rühma taotlusi esitatakse ja menetletakse infosüsteemis ARNO. Rühmast lahkumiseks täidab vanem infosüsteemis taotluse. 

Pikapäevarühma tööd juhendab õpetaja Piret Pakler pakler@gmail.com

Lapsevanem suhtleb rühma õpetajaga läbi e-päeviku Stuudium. Selleks on Studiumi päevikusse loodud grupp- pikapäevarühm

Pikapäevarühma toiduraha on1,13 € päeva eest (arveldamine infosüsteemis ARNO). 
ARNO toiduraha maksmise juhend.

Dokumendid pikapäevarühma töö korraldamiseks

Pikapäevarühma töökorraldus
Päevakava