Märkame

Sellel lehel tunnustame õpilasi, kes on märkimisväärselt panustanud koolielu elavdamisse ja/või olnud heaks eeskujuks tegudega, mis on aidanud kaasa sõbralike suhete ja ühtsustunde kasvamisele koolis.

05.12.2022
Kiituse avaldamine õpilastele koolielu elavdamise eest

28.mai 2021
Tunnustame sportliku päeva eestvedajaid ja korraldajaid

24.05.2021
Märkame tutipäeva ja muusika vahetundide korraldajaid

25.04.2021
Tartu Kesklinna Kooli huvijuht Anne Kulamaa tunnustab ja tänab…
Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu juhatus märkab ja kiidab häid kaasteelisi…