Meie väärtused

Meie- tunne 
Peame tähtsaks kuuluvustunnet. Mõistame, et igaüks on oluline osa tervikust ning meie suhtumine ja käitumine loob meid ümbritseva keskkonna. Teame, et koos suudame enamat!

Tarkus
Väärtustame õppimist ja õpetamist ning tunneme uute teadmiste ja oskuste vastu huvi. Suhtume õppimisse ja õpetamisse pühendumusega.

Vastutus 
Mõistame, et tegudel on tagajärjed ning nende eest vastutab tegija ise. Seetõttu täidame endale võetud kohustusi ning ülesandeid omal parimal võimalikul viisil.

Loovus ja ettevõtlikkus
Teame, et suured teod saavad alguse väikestest ideedest. Toetame kaasteeliste  algatusi ning innustame uusi asju proovima.

Hoolivus
Oleme sõbralikud, viisakad ja abivalmid ning hoolime meid ümbritsevatest inimestest ja keskkonnast. Teame, et inimesed jäävad alati mäletama seda, kuidas nad end meiega tundsid ning seetõttu püüame luua palju ilusaid hetki.

Avatus ja koostöö
Suhtume avatusega kõigesse uuesse ning oleme valmis kompromissideks ning koostööks. Hindame arvamuste erisust ning lähtume otsuste tegemisel ühisest eesmärgist.