Õppeperioodid, eksamid ja tasemetööd

2022/2023. õ.a
ÕPPEPERIOODID
I trimester 1.09.2022-25.11.2022;
II trimester 28.11.2022-17.03.2023;
III trimester 20.03.2023-13.06.2023;

KOOLIVAHEAJAD
I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;
IV vaheaeg 24. aprill – 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni – 31. august 2023.

2022/2023. õ.a
PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID
eesti keel 02.06.2023 (kirjalik)
matemaatika 07.06.2023 (kirjalik)
valikained 12.06.2023 (kirjalik)
inglise keel 12.06.2023 (kirjalik)
inglise keel 13.06.-14.06.2023 (suuline)

TASEMETÖÖD
1.klass: lugemine- maikuu jooksul 2023
matemaatika- 17.05. 2023

2.klass: eesti keel -16.05.2023
matemaatika- 23.05. 2023

3. klass: riiklik sotsiaalainete katseline tasemetöö 4.-5. 05. 2023
4. klass: riiklik matemaatika- 19.-22. 09.2022
riiklik eesti keel 23.09. ja 26.-27.09.2022
riiklik loodusõpetus 10.-13.11.2022
5.klass: loodusõpetus 19.05.2023
6. klass: riiklik sotsiaalainete katseline tasemetöö 8.-9.05.2023

7. klass: riiklik matemaatika 19.-22.09.2022
riiklik eesti keel 23.09. ja 26.-27.09.2022
riiklik loodusõpetus 10.-13.10.2022
riiklik inglise keel (kirjalik) 17.-18.10.2022
riiklik inglise keel (suuline) 17.-21.10.2022
vene keel 16.-18.05.2023
8.klass: eesti keel 30. 05.2023
matemaatika 01.06.2023
loodusained 5.06.2023