Õppeperioodid,tasemetööd, eksamid

ÕPPEPERIOODID
I trimester 1.09.2022-25.11.2022;
II trimester 28.11.2022-17.03.2023;
III trimester 20.03.2023-13.06.2023;

KOOLIVAHEAJAD
I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;
IV vaheaeg 24. aprill – 30. aprill 2023;
 V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni – 31. august 2023.

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD
4. klass: matemaatika- 19.-22. 09.2022
eesti keel 23.09. ja 26.-27.09.2022
loodusõpetus 10.-13.11.2022
6. klass: sotsiaalainete katseline tasemetöö 8.-9.05.2023

7. klass: matemaatika 19.-22.09.2022
eesti keel 23.09. ja 26.-27.09.2022
loodusõpetus 10.-13.10.2022
inglise keel (kirjalik) 17.-18.10.2022
inglise keel (suuline) 17.-21.10.2022

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID
eesti keel 02.06.2023 (kirjalik)
matemaatika 07.06.2023 (kirjalik)
valikained 12.06.2023 (kirjalik)
inglise keel 12.-14.06.2023 (suuline osa)