Vanematekogu protokollid

Hoolekogu ja vanematekogu kogunevad ühistele koosolekutele, millega saad tutvuda Hoolekogu protokollide lehelt. https://kesklinna.tartu.ee/hoolekogu-koosolekud/

Vanematekogu koosolek 13.10.2020
Koosolekul oli arutusel: vanemate esindajate valimine hoolekogusse, dokumenid : koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi, virtuaaltunni läbiviimise kord. E-õppe päeva korraldamine, kooli sünnipäeva nädal ja advendilaada korraldus.

Vanematekogu koosolek 24.10.2017
Koosolekul oli arutusel: vanematekogu koosolekute sagedus, kadunud ja leitud asjad, laste koolikoti raskus, puudumisest teavitamine – Arno ja Stuudiumi ühendamise võimalikkus, väliterviserada kooli õuele, arusaamatud märkused Stuudiumis, KiVa programm – kas võiks olla ka meie koolis, advendilaada korraldusküsimus, kooli hoovi sõitmisest.

Õppetöövälise tegevuse töörühma 1. koosolek 12. 01. 2015
Arutusel oli:  vaadata läbi mõttetalgutel õppetöövälise tegevuse kohta tehtud ettepanekud, et selgitada välja iga teema puhul hetkeolukord ning selle muutmise vajadus ja võimalused.

Koolikultuuri ja koostöö töörühma 1. koosolek 08.01.2015
Arutusel oli koolisööklaruumikasutuse olukord, kas kool võiks kutsuda lapsevanemaid ja vilistlasirahaliseltpanustamakooli arengusse, füüsilissekeskkonda, Mõttetalgute ettepanekud jagunemine,  ja üdiselt sõnastatud ootused.

Õppetöö töörühma 1. koosolek 07.01.2015.
Arutusel oli: Mõttetalgute ettepanekud õppetöö kohta: õppekorraldus (õpilaste arv klassis, koolitee algus, uue klassijuhataja määramine, logistika jm), õppe mitmekesistamine (pedagoogika, hindamissüsteem, võõrkeele-, karjääri-, õuesõpe jm), IKT-vahendite parem kasutamine ja lõimimine õppesse, turvalisus (liiklus kooli ümber, turvalisus koolimajas).

„Tulukese“ mõttetalgud toimusid 14. 10. 2014 ja sellele järgnesid tööruhmade koosolekud.