Kooli vastuvõtt

Õppima asumine 

Infovoldik: Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi.

Vastuvõtt 1. klassi. Alates 15. märtsist võtavad koolid e-keskkonna ARNO kaudu vastu vastuvõtutaotlusi.
Lapsele õppekoha saamiseks tuleb lapsevanemal esitada e-keskkonnas ARNO (kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitatamise ja menetlemise keskkond) vastav taotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. Kui õpilasi on rohkem, kui ühe klassi jagu, otsusab kool, millises paralleelis õpilane õppima hakkab. Koolis õppimise ajal ühest paralleelist teise üleminekut ei toimu. 

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas.

Õpilane trepil. Foto: T. Runnel 2016