Järelevalve ja andmekaitse

Riiklikku järelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088

kontaktisik:
Katrin Ohakas, 
Katrin.Ohakas@hm.ee;  
mobiiltelefon 5687 0346;  
lauatelefon 735 4068
 

Andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tartu linna andmekaitsejuht. Määratud andmekaitsespetsialisti poole saate pöörduda aadressil andmekaitse@tartu.ee;