Erasmus+ “S.P.A.M.”

S.P.A.M. ehk SmartPhones Are Mind-blowing.

Läbiviijateks on noortegrupp ja rahastajaks Archimedes SA.

Eesmärk: vähendada kooliõpilaste seas nutitelefonide liigtarbimist; tutvustada nutiseadmetega kaasnevaid ohte.

Projekti käigus viiakse iga klassiga läbi neli õppetundi, mille sisuks on:
– ohud sotsiaalmeedias ja kuidas sotsiaalmeedia meiega manipuleerib, et me nende rakendusi igapäevaselt kasutaks
– noorte sotsiaalsete oskuste tõstmine
– tasuta vaba aja sisustamise võimaluste tutvustamine Tartu linnas
– kampaania ettevalmistus “Kuidas tarbida nutiseadmeid mõistlikult ja vältida nutisõltuvust”

Lisaks toimuvad infotunnid lapsevanematele ja õpetajatele.
Võimalikud kasutatavad meetoid:
– koostöömängud
– saadud teadmistega seotud ülesannetega orienteerumine
– teemadega seotud külalised
– vähesel määral kasutame loenguvormi, rohkem laseme õpilastel rääkida ja ise avastada

Õpetajate poolt ootame valmisolekut tundides kaasa aitama, abi infovahetusel õpilaste ja lastevanematega, vabasid tunde projektitundide läbiviimiseks, abi protsessi jälgimisel.
Projektis osalenud noor:
– teadvustab ohte nutimaailmas ja oskab neid ennetada
– teadvustab aega, mida ta veedab nutimaailmas
– tarbib nutiseadmeid mõistlikult
– oskab oma aega lõbusalt sisustada nutitelefoni väliselt
– teab, millised tasuta vaba aja veetmise võimalused on Tartus
– teab ja mängib mänge, mis on hariva sisuga