Erasmus+ “Paco”

Meie kooli rahvusvaheline Erasmus+ koostööprojekt PaCo (Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation) sai alguse septembris 2018 ning meie kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist. Projekti käigus käsitletakse järgmisi teemasid: inimõigused, võrdõiguslikkus, keskkonnasäästlikkus, kultuuripärand, kodanikuks olemine, koostöö erinevate organisatsioonidega, juhtimine ja otsuste tegemine. Nende teemade raames korraldatakse osalevate koolide õpilastele ja õpetajatele rahvusvahelisi töötubasid. Projekti eesmärkide saavutamiseks võimaldatakse projektis osalejatel vahetada teadmisi, eksperimenteerida ja praktiseerida ning õpitakse teiste Euroopa koolide kogemustest. Projekti tulemusena avaldatakse kaks temaatilist e-raamatut.

Rohkem infot …