Traditsioonid

Sügisene spordinädal – aktiivsed vahetunnid õpilastele ja õpetajatele, sportlikud tegevused TÜ staadionil.

Õpetajate päev – tunde annavad üheksandate klasside õpilased.

Kooli sünnipäevanädal – novembrikuu esimesel nädal peame kooli sünnipäeva erinevate ettevõtmiste ja kokkusaamistega. Juubeliaastal valmistame koos ühistorti ning kutsume meeleolu looma muusikuid ja teisi külalisi. Kool sai alguse 1990. aastal.

Viie Kooli Võistlus – matemaatiline  võistlus, millest võtavad osa Tartu Kesklinna Kool, Tartu Tamme Kool, Tartu Miina Härma Gümnaaium (põhikooli osa), Nõo Põhikool ja Viljandi Jakobsoni Põhikool.   

Heategevuslik advendipäev „Jõulurõõmu sütitaja“- vanematekogu eestvedamisel toimuv ja kogukonda kaasav heategevuslik advendilaat, mille müügitulu annetatakse TÜ lastekliinikule.

Jõulupeod – toimuvad traditsioonilised jõulupeod klassides.

Jõulukontsert – jumalateenistus Jaani kirikus, kus kuulatakse jõuluevangeeliumit ja kaunist jõulumuusikat meie kooli laste esituses. Kuulama on oodatud lapsevanemad.

Emakeelenädal – märts.
Osaleme Vikeraadio e-etteütlusel, koolisiselt toimuvad: kõnede päev, lugemisvõistlus, ülekoolilise e – etteütluse kirjutamine ja vahetundides liikumisel põhinev sõnamängude lahendamine. 

Võõrkeeltenädal
 – aprill.

Kogukonnapäev
 – aprill. Supilinna Avatud Hoovide päeva raames avab ka meie kool  oma uksed külalistele. See on kogukondliku suunitlusega sündmus, mille eestvedajaks on vanematekogu koos laste, vanemate ja koolitöötajatega. Päeva raames saab osaleda töö – ja tegevustubades, istuda klassi kohvikutes, nautida esinejaid või saada osa  koolimajaga tutvumistuuridest.

Direktori vastuvõtt – direktori tänuüritus õpilastele, kes on osalenud aktiivselt koolielu edendamisel või on märkimisväärselt silma paistnud mõnes muus tunnivälises valdkonnas ja tegevuses.

Tutipäev – viimane koolikell 9. klasside õpilastele, toimuvad erinevad tegevused üle kooli.

Sportlikult suvesse – ülekooliline sportlik päev vabas õhus (1.-8. klassile, 9. klassidel toimub lõpueksam).

Direktori vastuvõtt– parimatele õppijatele ja aineolümpiaadidel tulemuslikult esinenud õpilastele.