Loovtöö

Loovtöö üldosa
Juhendaja nõusolek
Autorikaitse aspektide järgimine

Loovtööde teemad 2023/2024
Loovtööde teemad 2022/2023
Loovtööde teemad 2021/2022
Loovtööde teemad 2020/2021
Loovtööde teemad 2019/2020
Loovtööde teemad 2018/2019
Loovtööde teemad 2017/2018
Loovtööde teemad 2016/2017
Loovtööde teemad 2015/2016

Kirjaliku töö vormistamine

Üldised nõuded
Üldised nõuded juhistega
Nõuded analüüsile
Nõuded raportile
Nõuded referaadile
Nõuded uurimusele
Tiitellehe näidised

Esitluse koostamine

Soovitused esitluse koostamiseks
Posterettekanne
Esitluse näidis
Esitluse põhi

Loovtöö hindamine

Loovtöö hindamine
Analüüsi hindamisleht
Projekti hindamisleht
Referaadi hindamisleht
Uurimuse hindamisleht
Ürituse hindamisleht
Praktilise töö omaloomingulise teose hindamisleht
Seminaride hindamine

Loovtööde üldine ajakava

    Aeg  Tegevus
märts, kuni 25. aprillÕpilane valib oma teema ja juhendaja.
aprill8. klasside loovtööde kaitsmine. Loovtöö esitatakse kaitsmiskomisjonile 10 tööpäeva enne kaitsmist.
25. aprillAineõpetajad esitavad vähemalt kaks uut teemat loovtööde koordinaatorile.
aprill, maiÕpetajate pakutud teemad avalikustatakse Stuudiumis
mai teine nädalKõik 7. klassi õpilased on valinud endale teema ja leppinud kokku juhendajaga.
mai kolmas nädalJuhendajate nõusoleku lehed on jõudnud loovtööde koordinaatori kätte.
1. juuniDirektor kinnitab loovtööd ja nende juhendajad järgmiseks õppeaastaks.
I seminar8. klasside õpilased tutvustavad oma loovtöö teemat, eesmärke ja ajakava kaasõpilastele.
II seminar8. klasside õpilased annavad ülevaate tehtud tööst ja sellest, mida on veel vaja teha.