Loovtöö

Loovtöö üldosa
Juhendaja nõusolek
Autorikaitse aspektide järgimine

Loovtööde teemad 2021/2022
Loovtööde teemad 2020/2021
Loovtööde teemad 2019/2020
Loovtööde teemad 2018/2019
Loovtööde teemad 2017/2018
Loovtööde teemad 2016/2017
Loovtööde teemad 2015/2016

Kirjaliku töö vormistamine

Analüüsi vormistamine
Raporti vormistamine
Raporti vormistamine juhistega
Referaadi vormistamine
Uurimuse vormistamine
Näidised

Esitluse koostamine

Soovitused esitluse koostamiseks
Posterettekanne
Esitluse näidis
Esitluse põhi

Loovtöö hindamine

Loovtöö hindamine
Uurimuse hindamisleht
Projekti, omaloomingulise teose hindamisleht
Referaadi; teatrietenduse, raamatu, filmi, kontserdi, näituse jms analüüsi hindamisleht
Konkursi, kontserdi, võistluse, näituse või muu ürituse korraldamise hindamisleht


Loovtööde üldine ajakava


    Aeg  Tegevus
   7. klassi kevad, kuni 25. aprill  Õpilane valib oma teema ja juhendaja.
   aprill  Infotunnid 7. klassi õpilastele.
   aprill  8. klasside loovtööde kaitsmine. Loovtöö esitatakse 10 tööpäeva enne kaitsmist.
   25. aprill  Aineõpetajad esitavad vähemalt kaks uut teemat loovtööde koordinaatorile.
   aprill, mai  Õpetajate pakutud teemad avalikustatakse kooli infostendil.
   mai teine nädal  Kõik 7. klassi õpilased on valinud endale teema ja leppinud kokku juhendajaga.
   mai kolmas nädal  Teemade ja juhendajate koondinfo loovtööde koordinaatori käes.
   1. juuni  Direktor kinnitab loovtööd ja nende juhendajad järgmiseks õppeaastaks.