Direktori kiituskiri

Sellel lehel avaldab direktor kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele ja nende juhendajatele 2023/2024 õ.a.
Vastavalt kooli kodukorra punkti 14.1.3 avaldame kiituskirjad kooli veebelel. Kiituskirju hoiatkse veebilehel aktiivsena ainult antud õppeaastal.

21.03.2024- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest “Känguru” võistlusel  õpilastele, kes tulid esimese 200 hulka alljärgnevalt:
*Pre-ekolieride vanuserühmas (1.-2. kl)
Oskar Toome 2.a kl 180.koht (5424 osalejat), juhendaja õpetaja Juta Koks
*Ekolieride vanuserühmas (3.- 4. kl)
Kaur-Kristjan Meikop 4.a kl 129.koht (5570 osalejat), juhendaja õpetaja Sirje Parol
*Kadettide vanuserühmas (7.- 8. kl)
Lotta Alop 8.b kl 42.koht (3975 osalejat), juhendaja õpetaja Airi Raiste
Madli Jakobsoo 7.a kl 78.koht (3975 osalejat), juhendaja õpetaja Kalev Avi
Gustav Karl Metspalu 8.c kl 78. koht (3975 osalejat), juhendaja õpetaja Kalev Avi
Iona Adler 8.c 178.koht (3975 osalejat), juhendaja õpetaja Kalev Avi
*Juunioride vanuserühmas (9.- 10.kl)
Jaan Kannel 24. koht (2830 osalejat), juhendaja õpetaja Airi Raiste
Daniel Dulub 164. koht (2830 osalejat), juhendaja õpetaja Airi Raiste
Avaldan tänu õpetajatele, kes eelpool nimetatud õpilasi juhendasid.

18.04.2024- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Oliver Vind`ile ja tema meeskonnale, kes saavutas Tartu linna ja maakonna võistkondlikul mängul “Linna ja maakonna Interaktiivne mäng 7. klassidele õpilastele” 1. koha. Avaldan tänu õpetaja Jelena Karajevale õpilase juhendamise eest.

10.04.2024- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Tartu linna ja maakonna 8. klasside võistkondlikul loodusainete võistlusel “100 minutit ahhaad” alljärgnevalt: (osalesid13 kooli võistkonnad)
Tartu Kesklinna Kooli võistkond 3. koht.
Võistkonda kuulusid:
Sofi Stimmer
Gustav Karl Metspalu
Hiie Lee Posti
Jakob Vaabel
Avaldan tänu õpetaja Ade Leuska-Tattarile õplaste juhendamise eest.

05.04.2024– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Tartumaa saalihokivõistlustel alljärgnevalt:
1. klassi poiste võistkond I koht:
Robert Kompus, Anton Külmoja, Gregor Metsaots, Aksel Eik Needo, Matti Sirge, Otto Laidre, Aares Rebane, Luis Lehto, Märt Must.
8.-9. klasside poiste võistkond I koht:
Laur Lehto, Rumi Kallas-Bieniecki, Lukas Tõnnisson, Daniel Nemvalts, Patrick Korkka, Ekke Malki, Martin Soodla, Christer Tasa.
6.-7. klasside tüdrukute võistkond I koht:
Krislin Kaldamäe, Mia Marta Võlli, Joanna Arumets, Helena Einasto, Serle Paabut, Liise Needo.
6.-7. klasside poiste võistkond III koht:
Lennart Lehto, Samuel Kandimaa, Oto Malki, Robert Meinart, Oliver Treial, Joosep Tõnnisson, Oliver Vind.
2.-3. klasside tüdrukute võistkond IV koht:
Elsa Kirke Kärsin, Tuule Pai, Nella Mariel Soonberg, Mirtel Tamme, Saskia Laeva, Ketriin Pihlakas, Marielle Unt.
8.-9. klasside tüdrukute võistkond IV koht:
Susanna Vunk, Lisette Treier, Eva Liisa Anderson, Selena Kallas-Bieniecka, Sophia Rikka, Emma Eliisa Laanemaa.

Avaldan tänu õpetaja Kadri Teinile ja Arlet Rahale õpilaste juhendamise eest.

01.04.2024– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Nora Poppy Roper`ile (6.a klass), kes saavutas Põhikooli bioloogiaolümpiaadil 6. – 7. klassi arvestuses Tartu Linna piirkonnavoorus 6. koha (44.5punkti 50- st.)
Avaldan tänu õpetaja Inge Reinvaldile õpilase juhendamise eest.

28.03.2024-avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest ülelinnalisel interaktiivsel õppemängul vene keeles alljärgnevalt:
1. koht Emily Robyn Kanna (8.b) võistkond
3. koht Ingel Piirimäe (8.b) võistkond
Avaldan tänu õpetaja Jelena Karajevale õpilaste juhendamise eest.

28.03.2024- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest bioloogia piirkondlikul olümpiaadil alljärgnevalt: 6.-7. klassid
Herta Kuld   2. koht/50 osalejat
Nora Poppy Roper  6. koht/50 osalejat
Marta Needo  11. koht/50 osalejat
8.-9 klassid
Kadri Saarsen  11. koht /95 osalejat
Avaldan tänu õpetaja Kadri Tiismusele, Liisi Tee ja Inge Reinvaldile õpilaste juhendamise eest.

19.03. 2024– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest digitaalsel ajaloo-olümpiaadil alljärgnevalt:
Herta Kuld (7.b) saavutas üleriigilisel digitaalsel ajaloo-olümpiaadil 19. koha (ligikaudu 700 osalejat) ja Tartu linna arvestuses saavutas õpilane 6. koha (51 osalejat).
Johanna Katriin Reiljan (9.b) sai digitaalsel ajaloo-olümpiaadil Tartu linna arvestuses 7. koha (63 osalejat) ja oli üleriigilises pingereas 58. kohal (ligemale 800 osalejat).

Avaldan tänu õpetaja Andra Kaldale õpilaste juhendamise eest.

28.02.2024- avaldan kiitust 6. klassi õpilasele Elise Marie Meikop’ile, kes esindas kooli matemaatikaolümpiaadi linnavoorus ja saavutas 4.-5. koha.
Avaldan tänu õpetaja Tiina Karrile õpilase juhendamise eest.

23.02.2024- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest ülelinnalisel vene keele viktoriinil  „Venemaast huvitavalt“, milles 9. klassi õpilased Ekke Malki ja Christer Tasa  võistkonnaga „Hurda Blokk“ saavutasid 1. koha. 
Avaldan tänu õpetaja Jelena Karajevale õpilaste juhendamise eest. 

21.02.2024- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest piirkondlikul geograafiaolümpiaadil alljärgnevalt:
Mikk Kaarel Õim saavutas 7. klasside arvestuses I koha;
Daniel Dulub saavutas 9. klasside arvestuses 5. koha;
Avaldan tänu õpetaja Kadri Tiismusele ja Liisi Teele õpilaste juhendamise eest.  

21.02.2024– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest 5. – 6. klasside inglise keele õpilasasvõistlusel English A2 WHIZZ 2024, milles 5.b klassi õpilane Meiu Linn saavutas 2. koha. Kokku osales antud võistlusel 22 õpilast. 
Avaldan tänu õpetaja Kristi Pajule õpilase juhendamise eest võistlusteks. 

16.02.2024- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest piirkondlikel olümpiaadid keemias ja füüsikas alljärgnevalt: 
Keemiaolümpiaadi piirkondlik voor 7. veebruaruaril, milles 9. klasside arvestuses saavutas Jaan Kannel 2. koha;
Füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor 9. veebruaruaril, milles 9. klasside arvestuses saavutas Jaan Kannel 1. koha ja Jüri Taimre 6.-7.koha. 

Avaldan tänu õpetaja Ade Leuska-Tattarile õpilaste juhendamise eest olümpiaadiks. 

13.02.2024– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus (31. jaanuaril) alljärgnevalt: 
9. klasside arvestuses saavutasid Jaan Kannel 1. koha ja Anete Pihlak 6. koha (67 osalejat),
8. klasside arvestuses Lotta Alop 7. koha ja Sofi Stimmer 8.-9. koha (67 osalejat);
7. klasside arvestuses Oliver Vind 4.-5. koha (75 osalejat).
Tänan õpetaja Airi Raistet õpilaste juhendamise eest olümpiaadiks.

Avaldan tänu 9.a klassi õpilasele Jaan Kannel`ile, kes saavutas  (10.-11. veebruaril) Eesti informaatikaolümpiaadi lõppvoorus põhikooli arvestuses 1. koha (13 osalejat) ja talle omistati I järk. 

09.02.2024- avaldan kiitust Aleksander Puškini mälestuspäevale pühendatud deklamaatorite linnakonkurssil edukalt kooli esindanud 9.b klassi õpilastele, milles Mirjam Märtin saavutas 1. koha ja Emma-Leena Meinart 3. koha.
Tänan õpilaste juhendamise eest õpetaja Jelena Karajevat.

19.01.2024– avaldan kiitust Tartu linna 5. klasside inglise keele viktoriinil edukalt kooli esindanud õpilastele. Viktoriinil osalesid: Meiu Linn, Linda Nõmmsalu ja Laura Randala.
Jäime Miina Härma Gümnaasiumiga jagama 2. – 3. kohta.
Tänan õpilaste juhendamise eest õpetaja Hannela Nordlundi ja Kristi Paju. 

07.12.2023- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest 9. klasside õpilasvõistlusel, kus lahendati meeskondlikult keemia, füüsika, bioloogia, geograafia ja matemaatika ülesandeid. Õpilased panid proovile oma suhtlus- ning koostööoskuse, sest võistlevate meeskondade koosseisud selgusid kohapeal loosiga. Võistlus toimus Annelinna Gümnaasiumis
1. koha saavutanud meeskonnas oli Hilde Laats (9.a)
2. koha saavutanud meeskonnas oli Piibe Jagomägi (9.a)
3. koha saavutanud meeskonnas oli Kaur Eelma (9.c).
Tänan osalemast võistlusel Ekke Malki (9.c) ja Emma-Leena Meinart (9.b).
Tänan õpetaja Ade Leuska -Tattar`it õpilaste juhendamise ja toetamise eest.  

06.12.2023- avaldan kiitust kooli edukalt esindanud 9.b klassi õpilaste võistkonnale, kes  saavutas üle-eestilisel võistlusel KüberPuuring 1. koha.  Võistkonda kuulusid: Liisbet Kirs, Ere Mardiste, Emma-Leena Meinart ja Mirjam Märtin. 
Tänan õpetaja Rille Jüriadot õpilaste juhendamise ja toetamise eest. 

30.11.2023– avaldan kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele Viie Kooli Võistlusel Nõo Reaalgümnaasiumis 28.11.2023 alljärgnevalt: 
6. klassi võistkond I koht
Võistlesid: Nora Poppy Roper, Lennart Lehto, Elise Marie  Meikop, Kaile Andreson, Ronja  Vojdani, Karl Kartau, Eike  Loper, Marie Laansoo, Vivian Rohejärv, Karl Kenneth Rand. Juhendaja õpetaja Tiina Karri. 
7. klassi võistkond II koht
Võistlesid: Jarek Jagomägi, Oliver Vind, Marta Needo, Mikk Kaarel Õim, Madli Jakobsoo, Oto Malki, Hugo Villako, Emilia Dulub, Roland Sein, Gregory Piir. Juhendaja õpetaja  Airi Raiste ja Kalev Avi. 
8. klassi võistkond II koht
Võistlesid: Sofi Stimmer, Gustav Karl Metspalu, Hugo Pedastik, Iona Adler, Karl Johann Meikop, Harriet Hallik, Emily Robyn  Kanna, Arina  Lipartova, Lotta Alop, Emma Eliisa Laanemaa. Juhendaja õpetaja  Airi Raiste ja Kalev Avi. 

Individuaalsed tulemused:
6. klass (juhendaja õpetaja Tiina Karri)
I koht – Nora Poppy Roper 
IV-VII koht – Lennart Lehto 
IV-VII koht – Elise Marie Meikop 

7. klass

IV koht – Jarek Jagomägi (juhendaja õpetaja Kalev Avi)
V-VI koht – Oliver Vind (Juhendaja õpetaja  Airi Raiste)
VIII-XII koht – Marta Needo (juhendaja õpetaja Kalev Avi)

8. klass
VI-VII koht – Sofi Stimmer (Juhendaja õpetaja  Airi Raiste)
X koht – Gustav Karl Metspalu (juhendaja õpetaja Kalev Avi)

9. klass
I-III koht – Jaan Kannel (Juhendaja õpetaja  Airi Raiste). 

Tänan õpetaja Kalev Avi, Airi Raistet, Sirje Paolit ja Tiina Karrit õpilaste juhendamise ja toetamise eest. 

17.11.2023– avaldan kiitust 5. klasside õpioskuste talgute Tartu piirkonnavoorus 2. koha saavutanud õpilastele. Võistkonda kuulusid: Säde Palge, Meiu Linn, Anna Charlie Hirsh, Laura Randala ja Marleen Boston. Kokku esindas Tartut 12 kooli.
Tänan õpetaja Kristi Paju ja Hannela Nordlundi õpilaste juhendamise ja toetamise eest. 

26.10.2023– avaldan kiitust Haridusfestivali raames Annelinna
laulufestivalil edukalt kooli esindanud õpilastele Emma-Leena Meinart (9.b),
Mirell Vigipuu (8.b) ja Harriet Hallik (8.b).
Tänan õpetajaid Jelena Karajevat ja Nele Valdrut õpilaste juhendamise ja
toetamise eest.

18.10.2023– avaldan kiitust õpilasele Jaan Kannel
(9a), kes osales 23. septembril matemaatika lahtisel võistlusel (9. – 10. kl
arvestuses) ja saavutas 11.-14. koha.
Tänan õpetaja Airi Raistet õpilase juhendamise eest võistlusteks.