Direktori kiituskiri

Sellel lehel avaldab direktor kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele ja nende juhendajatele 2022/2023 õ.a
22.05.2023- avaldan kiitust Marta Needo`le (6a), kes võitis Eesti koolinoorte 62. bioloogiaolümpiaadi vabariiklikul olümpiaadil bioloogias (6.kl oma loodusõpetuse teadmistega, sest bioloogiat ainena veel ei õpita) 2. koha.
Tänan õpetaja Inge Reinvaldi õpilase juhendamise eest võistlusteks.

22.05.2023- avaldan kiitust Mikk Kaarel Õimile (6.c), kes võitis võistkondlikel Eesti meistrivõistlustel kiirmales hõbeda.

08.05.2023- avaldan kiitust õpilaste võistkonnale kooli eduka esindamise eest vabariiklikul õpioskuste olümpiaadi finaalis 1. koha saavutamise eest. Kokkui osales üle Eesti 18 parimat kooli.
Kesklinna Kooli edukas võistkond:
Kaile Anderson 5.a
Adele Karukäpp 5.a
Elise Marie Meikop 5.a
Nora Poppy Roper 5.a
Ronja Vojdani 5.b
Võistlustel tuli lahendada matemaatilisi ülesandeid, katsetada keemilisi katseid, otsida internetist vajalikku infot ja lisaks veel kogu protsessi kirjeldusest koostati poster.

Tänan õpetaja Kairi Kotkast ja Kadri Teini õpilaste juhendamise eest.

23.04.2023 – avaldan kiitust õpilastele, kes esindasid edukalt kooli alljärgnevalt:
21.04.23 toimus Náboj matemaatika rahvusvaheline võistlus. Võistlusel osalesid 8.-12. klassi õpilased, peale Eesti Austrias, Šveitsis, Tšehhis, Saksamaal, Etioopias, Suurbritannias, Ungaris, Iraanis, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias. 120 minuti jooksul oli oluline lahendada õigesti võimalikult palju ülesandeid. Uue (keerulisema) ülesande saamiseks tuli eelnev õigesti ära lahendada. Võistkonnaliikmetelt võis nõu küsida.

Nooremat rühma (8.-10. kl) esindasid meie koolist Paula Russak (9.a), Joosep Kalberg (9.b), Artur Andreson (9.b), Jaan Kannel (8.a) ja Anete Pihlak (8.a). Nad saavutasid Eesti mastaabis 12. koha ja rahvusvahelises järjestuses 173. koha (osales 479 võistkonda). Ametlikke tulemusi saab vaadata aadressilt https://math.naboj.org/ee/et/results/category/junior/.

Tänan õpetaja Kalev Avi ja Airi Raistet õpilaste juhendamise eest .

19.04.2023- avaldan kiitust Mirjam Märtinile (8.b), kes saavutas rahatarkuse koomiksikonkursil “Raharöövlid” 1. koha. Õpilast hinnati vanusegrupis 5.-8. klass.
Finantsinspektsiooni ja noorteinfoportaali Teeviit Konkursile laekus kolmes vanusegrupis kokku ligi tuhat vinget tööd üle Eesti.

17.04.2023- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Tartu linna ja maakonna koolide 8. klasside loodusainete (bioloogia, geograafia, keemia, füüsika) võistlusel “100 minutit ahhaad” osalenud õpilastele, kes saavutasid 2. koha.
Võistkonda kuulusid:
Anete Pihlak 8.a
Liisbet Välba 8.a
Kaur Eelma 8.c
Tõnis Kangur 8.c

Võistlusest võttis osa 16 võistkonda. Lahendada tuli neli praktilist ülesannet ja vastata viktoriiniküsimustele teadusajaloo kohta.

Tänan õpetaja Ade Leuska- Tattart õpilaste juhendamise eest võistlusteks.

14.04.2023- avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest 3.B klassi kümneliikmelisele võistkonnale, kes saavutas õpioskuste võistlustel 10 võistkonna konkurentsis 3. koha. Võistkonda kuulusid.
Mirt Schmidt
Kärt Toomsalu
Margaret Madisson
Kirke Vilgota
Rudolf Runo Tammelo
Harold Edward Roper
Kaarel Runnel
Uko Vaabel
Fred Laansoo
Hugo Palge
Tänan õpetaja Birgit Usinat õpilaste juhendamise eest.

05.04.2023- avaldan kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele matemaatilisel võistlusmängul Känguru:
1.-2. klassi arvestuses (osalejaid 5063):
Saskia Lee Kanger (2b) 177 koht

5.-6. klassi arvestuses osalejaid 4731):
Martin Aarn 6b 7 koht
Uku Mardiste 6b 84 koht
Oto Malki 6c 84 koht
Nora Poppy Roper 5a 95 koht
Oliver Vind 6c 958 koht
Marta Needo 6.a 153 koht
Mikk Kaarel Õim 6c 166 koht

7.-8. klassi arvestuses (osalejaid 3695):
Anete Pihlak 8a 40 koht
Lotta Alop 7b 85 koht
Jaan Kannel 8a 149 koht
Arina Lipartova 7a 192 koht

9.-10. klassi arvestuses (osalejaid 2484):
Paula Russak 9a 18 koht
Artur Anderson 9b 190 koht.
Tänan õpetajaid Ly Ambos, Sirje Parol, Airi Raiste, Tiina Karri ja Kalev Avi õpilaste juhendamise eest.

04.04.2023– avaldan kiitust Paula Russakule (9a) kooli eduka esindamise eest vabariiklikul füüsikaolümpiaadil ( Eesti koolinoorte 70. füüsikaolümpiaadi lõppvoor). Paula saavutas 9. klasside arvestuses 6. koha. (Tartust osalenud õpilastest oli tema tulemus parim.) Kogu põhikooli arvestuses saavutas Paula Russak 9. koha.

Tänan õpetaja Ade Leuska- Tattarit õpilase juhendamise eest.

03.04.2023- avaldan kiitust meie maletajatele, kes võitsid Tartu Koolide Karikal Miina Härma gümnaasiumi järel 2. koha🥈. Osa võtsid mitmed Kesklinna kooli maletajad, parimad olid Mikk Kaarel Õim, Karl Eric Ott ja Jarek Jagomägi. Mikk Kaarel võttis 2. koha ka individuaalses arvestuses. Palju õnne🎈 tublidele!
Tänan vanemaid õpilaste toetamise eest. #male#mõttesport

30.03.2023 – avaldan kiitust õpilastele, kes esindasid edukalt kooli Nuputa 2023 võistlusel alljärgnevalt:
5.-6. kl võistkond saavutas 4.-5. koha (osales 25 võistkonda)
Nora Poppy Roper
Marie Elise Meikop
Madli Jakobsoo
Marta Needo.

Tänan õpilaste juhendajaid Tiina Karri ja Sirje Parol.

7. kl võistkond saavutas 6.-7. koha (osales 20 võistkonda)
Lotta Alop
Sofi Stimmer
Gustav Karl Metspalu.

Tänan õpilaste juhendajaid Airi Raiste ja Kalev Avi.

30.03.2023– avaldan kiitust Jako-Jesper Kukk`ele, kes saavutas 10 Olümpiastarti võistlustel kaugushüppes 1. koha ja kuulitõukes 4. koha. Osalejaid üle 150.
Tänan õpilase vanemaid õpilase toetamises ees.

30.03.2023– avaldan kiitust Lennart Lehtole (5.a), kes saavutas Mõttespordiolümpiaadil põhikoolide arvestuses 8. koha. Kokku osales üle 500 õpilase.
Tänan lapsevanemaid õpilase toetamise eest.

28.03.2023- avaldan kiitust 9a klassi õpilasele Paula Russakule kooli eduka esindamise eest üleriigilises matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus, milles õpilane pälvis 7. koha ja talle omistati III järk;

28.03. 2023- avaldan kiitust 6.c klassi õpilasele Mikk Kaarel Õim`ile kooli eduka esindamise eest mõttespordiolümpiaadil saavutades põhikoolide üldarvestuses I koha.

Samuti ristsõnade lahendamisel jäi võitmatuks Mikk Kaarel Õim, kes võitis 4 turniiri 4st ristsõnade lahendamisel ja saavutas 1. koha.
Tänan lapsevanemaid õpilase toetamise eest.

24.03.2023– avaldan kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele Tartumaa koolidevahelistel 3×3 korvpalliturniiril alljärgnevalt:
4.-5. klasside tüdrukute arvestuses 2. koht:
Vivian Rohejärv 5.a
Kaile Anderson 5.a
Elise Marie Meikop 5.a
Ronja Vojdani 5.b

4.-5. klasside poiste arvestuses 2. koht :
Karl Kenneth Rand 5.a
Tauri Abroi 5.b
Steven Võsaste 5.b
Avaldan tänu õpetaja Kadri Teinile ja Arlet Rahale õpilaste juhendamise eest ja tore, et andsite võimaluse treeneripraktikat enda kõrval kogeda Patrick Korkka`l 8.c klassist.

22.03.2023- avaldan kiitust 4.b klassi meeskonnale, kes saavutasid Tartu linna kirjandusvõistlusel 3.
koha. Võistkonda kuulusid: Elsa Kuld, Meiu Linn ja Säde Palge.
Tänan õpetaja Kristiina Tõnsonit õpilaste juhendamise eest.


13.03.2023– avaldan kiitust 9a klassi õpilasele Paula Russakule, kes saavutas 2. koha emakeeleolümpiaadi lõppvoorus 9.-10. klasside arvestuses.
Tänan õpetaja Kairi Kordet õpilase juhendamise eest.

07.03.2023– avaldan kiitust 9.a klassi õpilasele Paula Russakule kooli eduka esindamise eest valikvõistlusel rahvusvaheliseks matemaatikaolümpiaadiks (EGMO) 4.-6. koha saavutamise eest. Täpsustuseks: 26. veebruaril Tallinnas TalTechis ja Tartus Delta keskuses tehti 14st Eesti noortest valik (valikvõistlus), kellest lähevad neli õpilast Eesti riiki esindama. Kuna 4. koha sai kolm õpilast, siis Paula langes välja ja žürii valis Eesti meeskonda neljandaks liikmeks HTG-st Kirke Kisandi.

Tänan õpetaja Kalev Avi õpilase juhendamise eest.

28.02.2023– avaldan kiitust olümpiaadidel edukalt kooli esindanud õpilastele alljärgnevalt:

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (14.02) juhendaja õpetaja Kadri Tiismus
Paula Russak (9.a) 5. koht
Gustav Karl Metspalu (7.c) 10. koht
Joosep Kalberg (9.b) 11. koht.

Tänan osalemast: Karl Jõgi, Daniel Dulub ja Mikk-Marlon Kähr (8.b) ja Artur Andreson (9.b).

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor (17.02)
Sofi Stimmer (7.b) 1. koht, kutsutud lõppvooru (õpetaja Kadri Tiismus)
Marta Needo (6.a) 5. koht, kutsutud lõppvooru (juhendaja õpetaja Inge Reinvald)
Madli Jakobsoo (6.a) 8. koht (juhendaja õpetaja Kadri Tiismus)
Paula Russak (9.a) 16. koht (juhendaja õpetaja Kadri Tiismus).

Tänan osalemast: Mari Sild (6.b), Gustav Karl Metspalu (7.c), Piibe Jagomägi, Jaan Kaanel (8.a), Daniel Dulub (8.b), Artur Andreson,
Saara Metsoja (9.b), Anna-Liisa Labent (9.a).
Tänan õpetajaid õpilaste juhendamise eest.

22.02.2023- avaldan kiitust edukalt kooli esindanud õpilastele:

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor
8. klass (juhendaja õpetaja Airi Raiste)
Jaan Kannel (I koht)
Anete Pihlak (IV koht)

9. klass (juhendaja õpetaja Kalev Avi)
Paula Russak (I koht)
Uku Malki (IX koht)

6. klass (juhendaja õpetaja Sirje Parol)

Madli Jakobsoo VI-VII koht

5. klass (juhendaja õpetaja Tiina Karri)

 Lennart Lehto VIII-IX koht

4. klass

Meiu Linn XIII koht (juhendaja õpetaja Leili Aasajärv)

Marleen Boston VI-VIII koht (juhendaja õpetaja Sirje Parol).

Füüsikaolümpiaadi  piirkonnavoor: (juhendaja õpetaja Ade Leuska-Tattar)

8. klass
Jaan Kannel (III koht)
Daniel Dulub (IV koht)

9. klass
Paula Russak (III koht)
Joosep Kalberg (IV koht)
Mikk Jaaniste (VI koht)

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor: (juhendaja õpetaja Ade Leuska-Tattar)
8. klass
Jaan Kannel (VI-VII koht)

9. klass
Parim tulemus Kermo Kirsimägi (VII koht)
Tänan väga õpetajaid õpilaste juhendamise eest.


21.02.2023– avaldan kiitust Tartu piirkonna kunstiolümpiaadil osalenud õpilastele. Meie kooli esindasid Kirke Maria Selberg (9.a), kes saavutas 4. koha ja Mirjam Märtin (8.b) pälvis parima omaloomingulise töö auhinna ja saavutas kokkuvõttes 12. koha. Olümpiaadil osales 16 õpilast ning hinnati teadmisi, oskusi ja omaloomingulist tööd.

Tänan kunstiõpetajaid Kai Tuvikut ja Rille Jüriadot õpilaste juhendamise eest.

20.02.2023– avaldan kiitust Tartu linna ühiskonnaolümpiaadi eelvoorus edukalt kooli esindanud võistkonnale 1. koha saavutamise eest, millega tagati pääse vabariiklikku lõppvooru:
Joosep Kalberg (9b)
Mikk Jaaniste (9b)
Uku Malki (9b)
Saara Metsoja (9b).

Avaldan kiitust võistkonnale, kes saavutasid Tartu linna ühiskonnaolümpiaadi eelvoorus II koha. Võistkonda kuulusid: Artur Andreson (9b), Ruuben Raud (9b), Edward Mihkel Oll (9b) ja Paula Russak (9a).

Tänan õpetaja Andra Kaldat õpilaste juhendamise eest.

06.02.2023- avaldan kiitust 2. koha saavutanud õpilastele kooli esindamise eest Põlvamaa koolidevahelisel lauatennise võistlustel alljärgnevalt:
Võistkonda kuulusid (1.-5. klassi arvestuses):
Ats Must, Liam Piir ja Ott Mägi (2.b klass).
Tänan lapsevanemaid toetuse eest.

06.02.2023– avaldan kiitust koolidevahelisel korvpalliturniiril II koha saavutanud õpilastele.
Võistkonnas mängisid:
Martin Soodla (8c)
Patrick Korkka (8c)
Lennart Liiva (8b)
Egerd Laanemägi (8a)
Markus Moks (8a)
Rumi Kallas-Bieniecki (8a)
Karl-Eric Ott (8a)
Gustav Metspalu (7c)
Steven Võsaste (5b)
Tänan õpetaja Arlet Raha, kes viis meeskonna võiduni.

06.02.2023– avaldan kiitust koolidevahelistel võrkpallivõistlustel II koha saavutanud õpilastele.
Võistkonnas mängisid:
Pauliine Issak 9b
Grete Kann 9b
Sarah Metsoja 9b
Mirtel Marjapuu 9a
Anete Pihlak 8a
Lisete Treier 7b
Tänan õpetaja Kadri Teini, kes viis meeskonna võiduni.

Tüdrukute võrkpallivõistkond.

20.12.2022– avaldan kiitust 1.b klassi õpilastele kooli eduka esindamise eest Tartu linna ja maakonna 1. – 3. klassi õpilaste joonistuskonkursil “Jõulud ehtel” alljärgnevalt:
Tuuli Niine  2. koht
Anna-Marja Kiris ning Elli Pirk – eripreemia
Tänan õpetaja Kristiina Tõnsonit õpilaste juhendamise eest.

12.12.2022– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Tartu linna tehnoloogia aine konkursil II koha saavutanud 4.b klassi õpilastele
Linda Nõmmsalu
Tambet Needo.

Avaldan tänu õpetaja Vahur Vahtrale õpilaste juhendamise eest.

08.12.2022- avaldan kiitust Mirjam Märtinile (8.b) kooli eduka esindamise eest koolidevahelisel võistujoonistamisel “Valguses ja varjus” , milles 7.–9. klassi vanuseastmes saavutas õpilane I koha.

Tänan õpetaja Rille Jüriadot õpilase juhendamise eest.

02.12.2022– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Viie Kooli Võistlusel (01.12, Tamme Gümnaasiumis).
6. klassi võistkond I koht.
Juhendaja õpetaja Airi Raiste, võistlesid: Oto Malki 6c, Oliver Vind 6c, Mikk Kaarel Õim 6c.
Juhendaja õpetaja Sirje Parol , võistlesid: Marta Needo 6a, Jarek Jagomägi 6a , Madli Jakobsoo 6a, Mari Sild 6b, Martin Aarn 6b, Roland Sein 6b, Hugo Villako 6b.

9. kl võistkond II koht
Juhendaja õpetaja Kalev Avi, võistlesid: Paula Russak 9a, Mirtel Toom 9a, Anna-Liisa Labent 9a. Grete Kann 9b, Gerda Kivil 9b, Artur Andreson 9b, Mikk Jaaniste 9b, Joosep Kalberg 9b, Uku Malki 9b, Saara Metsoja 9b.

7. kl võistkond III koht
Juhendaja õpetaja Airi Raiste, võistlesid: Lotta Alop 7b, Karl Johann Meikop 7b, Emily Robin Kanna 7b, Harriet Hallik 7b, Sofi Stimmer 7b, Arina Lipartova 7a, Hendrik Koppel 7a.
Juhendaja õpetaja Kalev Avi, võistlesid: Gustav Karl Metspalu 7c, Jakob Vaabel 7c, Iona Adler 7c.

Individuaalsed tulemused:

6. kl
II koht – Mikk Kaarel Õim 6c, juhendaja õpetaja Airi Raiste
IV koht -Jarek Jagomägi 6a, juhendaja õpetaja Sirje Parol
V koht – Oliver Vind 6c, juhendaja õpetaja Airi Raiste
VI koht – Marta Needo 6a, juhendaja õpetaja Sirje Parol
VI koht – Madli Jakobsoo 6a, juhendaja õpetaja Sirje Parol

7. kl
VII koht – Sofi Stimmer 7b, juhendaja õpetaja Airi Raiste
IX koht – Gustav Karl Metspalu 7c, juhendaja õpetaja Kalev Avi

8. kl
IV koht – Jaan Kannel 8a, juhendaja õpetaja Airi Raiste

9. kl
juhendaja õpetaja Kalev Avi
I koht – Paula Russak 9a
IV koht – Uku Malki 9b
IX koht – Joosep Kalberg 9a
X koht – Mikk Jaaniste 9b

Avaldan tänu õpetaja Sirje Parolile, Airi Raistele ja Kalev Avile õpilaste juhendamise eest.

29.10.2022– avaldan kiitust kiirmales eesti meistritiitli pälvinud Mikk Kaarel Õim`ule. Noormees võistles U14 vanusegrupis Tartu Kalevi spordiklubi koosseisus ja võistlus toimus Tallinnas.

25.10.2022– avaldan kiitust kooli esindamise eest Annelinna armastuse laulufestivalil. Festival toimus Tartu Annelinna Gümnaasiumis Haridusfestivali raames. Kooli esindasid järgmised õpilased: Ere Mardiste, Emma-Leena Meinart, Mirjam Märtin, Harriet Hallik, Sofi Stimmer ja Mirell Viigipuu. Tänan õpetajaid Nele Valdru ja Jelena Karajevat õpilaste juhendamise eest.

Sporditulemused september- oktoober
21.10.2022- avaldan kiitust meie tublidele õpilastele, kes väärtustavad sportlikke eluviise ja on saavutanud väga häid tulemusi:
Tartu linna koolidevahelised teatejooksuvõistlused, mis toimusid 28.09 Tamme staadionil.

  • 4x400m noormeeste võistkond koosseisus Jakob Puu 9b, Artur Anderson 9b, Mikk Jaaniste 9b ja Karl-Eric Ott 8a saavutas suurepärase I koha!!!
  • 30x60m tüdrukute ja poiste ühisvõistkond saavutas III koha!

Tartu linna ja Tartumaa koolidevahelised saalihokivõistlused, mis toimusid 18.10.2022 ja 20.10.2022 EMÜ spordihoones.

  • 6.-7. klasside poiste võistkond koosseisus Richard Karukäpp 6b, Robert Meinart 6c, Oto Malki 6c, Oliver Treial 6c, Oliver Vind 6c, Mikk Kaarel Õim 6c ja Laur Lehto 7b saavutasid suureärase I koha!!!
  • 4.-5. klasside poiste võistkond koosseisus Uku Kohver 5a, Marcos Mõttus 5a, Taavet Kalberg 5a, Lennart Leht 5a, Karl Ruuben Saharov 5b ja Jan Jaigma 5b saavutasid väga hea II koha!
  • 2.-3 klasside poiste võistkond koosseisus Aaron Leht 3a, Kaur Kristjan Meikop 3a, Sergo Paabut 3a, Robin Rohejärv 3a, Robert Tamm 3a, Harold Edward Roper 3b ja Jäsper Kurvits 3b saavutasid väga hea II koha!
  • 8.-9. klasside noormeeste võistkond koosseisus Frank Vilipuu 8a, Daniel Nemvalts 8b, Ekke Malki 8c, Christer Tasa 8c, Martin Soodla 8c, Uku Malki 9b ja Jakob Puu 9b saavutasid väga hea III koha!
  • 8.-9. klasside tüdrukute võistkond koosseisus Hanna Pihu 9a, Helena Peedosk 9a, Mirtel Marjapuu 9a, Saara Metsoja 9b ja Grete Kann saavutasid väga hea III koha!
  • 6.-7 klasside tüdrukute võistkond koosseisus Mia Marta Võlli 6b, Anna Rebeka Luha 7a, Emma Eliisa Laanemaa 7a, Eva Liisa Anderson 7b, Emily Robyn Kanna 7b, Lisete Treier 7b ja Susanna Vunk 7b saavutasid väga hea IV koha!
  • 1. klasside poiste võistkond koosseisus Mihkel Võlli 1a, Andreas Lõbu 1a, Rayan Lasn 1a, Oskar Toome 1a, Jakob Sobko 1a ja Leon Gorelašvili 1b saavutasid väga tubli IV koha!

Tänan kooli kehalise kasvatuse õpetajaid Kadri Teini ja Arlet Raha õpilaste ettevalmistamise eest võistlusteks.

20.10.2022– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest 5. klasside õpioskuste olümpiaadil, milles kooli võistkond saavutas I koha!
Võistkonda kuulusid: Adele Karukäpp (5.a), Kaile Andreson (5.a), Elise Marie Meikop (5.a), Nora Poppy Roper (5.a) ja Ronja Vojdani (5.b) klassist.
Tänan õpetaja Kairi Kotkast õplaste juhendamise eest.

06.10.2022– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest Tartu Ülikooli Teaduskooli poolt korraldatud Matemaatika lahtisel võistlusel (24.09.22), milles meie 9. klasside õpilane Paula Russak saavutas 12. ja Joosep Kalberg 37. koha. Õpilased võistlesid 10. klasside arvestuses ja kokku võistles 211 võistlejat üle Eesti.

Matemaatika lahtisel võistlusel lahendatakse matemaatikaülesandeid kahes vanuserühmas. Viie tunni jooksul lahendatakse kuus arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist nõudvat ülesannet. Võistlus toimub kaks korda aastas üle Eesti ja sinna oodatakse osalema kõiki matemaatikahuvilisi noori, kes ei ole veel sisse astunud kõrgkooli.

Tänan õpetaja Kalev Avi õpilaste juhendamise eest.

28.09.2022– avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest 6.-7. klasside võistkonnale, kes saavutas Eesti Koolispordi Liidu korraldataval discgolfi osavusvõistlusel II koha. Võistond jäi napilt alla Kohila koolile.

Võistkonda kuulusid:
Richard Karukäpp 6b
Roland Sein 6b
Mia Marta Võlli 6b
Samuel Kandimaa 6a

Individuaalses tüdrukute arvestuses võitis Mia Marta I koha🥇
Poiste individuaalses arvestuses saavutas Richard II koha 🥈

Tänan õpetaja Arlet Raha õpilaste juhendamise ja ettevalmistamise eest võistlusteks;