Aastaplaan 2022/23 õ.a

SEPTEMBER
23. september: sügisene spordipäev
september-oktoober: lastevanemate koosolekud
OKTOOBER- KESKKONNA KUU
05.10. Õpetajate päev
04-6.10 sügishoidiste ja kompositsioonide näitus
NOVEMBER
04.11 kooli 32. sünnipäev
15.11 Õpilaskogu kohvikupäev vahetundides
24.11 e õppepäev, projektipäev “Edu ja õnnelikkus” 8. klassid
DETSEMBER
01.12 Viie Kooli eelvõistlus matemaatikas Tamme Gümnaasiumis
20.12 õpilaste jõulukontsert Jaani Kirikus
21.12 töötoad ja õpilaslaat
________________________________________________________________

JAANUAR- REAALTEADUSTE KUU
16.-22. 01 matemaatikanädal
19.01 projektipäev “Edu ja õnnelikkus” 8. klassid
VEEBRUAR- VÄÄRTUSTE KUU
talispordipäev
23.02 EV aastapäeva aktused
MÄRTS- KEELTE KUU
13.-17. 03 emakeelenädal
16.03 matemaatiline võistlus Känguru
võõrkeeltenädal
APRILL- ETTEVÕTLIKKUSE KUU
21 aprill Tartu gümnaasiumide ühiskatsed (9. kl) ja loovtööde kaitsmised (7. ja 8. kl), e- õppepäev,
MAI
mai- kogukonnapäev
11.05 koolieelikute õhtu
29.05 tutipäev
JUUNI
02.06 kevadine spordipäev, eesti keele lõpueksam
07.06 õuesõppe päev, matemaatika lõpueksam
08.06 klasside õppekäikude ja ekskursioonide päev
09.06 õppenõukogu
12.06 e- õppepäev, põhikooli valikainete eksmid
13.06 põhikooli inglise keele suuline lõpueksam, 1.-8. klass kooliaasta lõpetamine
14.06 põhikooli inglise keele suuline lõpueksam
19.06 õppenõukogu
21.06 põhikooli lõpuaktus
26.06-02.07 laulu- ja tantsupidu (kooli rahvatantsurühmad)