Info

Veebilehel oleva avaliku teabe kohta saab teavet küsida:

Õppekava, õppetöö korraldus, info õpilaskonna kohta  – õppealajuhataja Riina Pauklin
Huvitegevus ja traditsioonid – huvijuht Anne Kulamaa
Veebilehel olev teave, dokumendiregister, ARNO, EHIS, ruumide rent – sekretär Kaire Varrik
Kõik muu – direktor Kersti Vilson

Teabenõuded ja pöördumised palun saata kool@kesklinna.tartu.ee

Tartu linn kasutab linna ametiasutustesse ja ametiasutuste hallatavatesse asutustesse saabunud ja asutustes koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks ühtset dokumendiregistrit.

Riiklikku ja haldusjärelvalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088

Andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tartu linna andmekaitsejuht, kelle poole saate pöörduda aadressil andmekaitse@tartu.ee.

Hoone avalikel aladel on videovalve.