Hoolekogu

Seotud lehed

Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu koosseis 2023/2024. õ.a 

HK esimeesTaavi Koha taavi@k-vision.ee
Lastevanemate esindajad: PõhiliigeAsendusliige
I kooliaste 1.-3. klassMariana Saksniit
mariana.saksniit@gmail.com
Keijo Voika  keijo@raar.ee
II kooliaste 4.-6. klassVeronika Saare veronika.saare@gmail.comReet Raivet reet.raivet@gmail.com
III kooliaste 7.-9. klassEne Kivisalu ene.kivisalu@mail.ee
Taavi Koha taavi@k-vision.ee
Priit Kähr priit@maisart.ee
Õpetaja esindajaSirje Parol sirje.parol@gmail.com
Vilistlaste esindajaSarah Tali sarah.tali@kesklinna.tartu.ee
Õpilaste esindajaGrete Mia Koha gretemiakoha@gmail.com
Tartu Linnavalitsuse esindajaMihkel Lees mihkellees@madis
Kooli toetava organisatsiooni  esindaja (Supilinna Selts) Helen Hiiemaa helenhiiemaa@gmail.com

Hoolekogu tegevuse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja  Tartu Linnavalitsuse 05.10.2021.a määrus nr 23 “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”.

Kooli hoolekogu annab omapoolse panuse linnavalitsuse, koolipere,
lapsevanemate ja vabaühenduste koostööle kooli õppe- ja
kasvatustingimuste paremustamiseks.

Loe Tartu linna veebilehelt HOOLEKOGU

Hoolekogu on määratlenud oma tegevuse prioriteetidena kooli
traditsioonide arendamisele ja loodushoidliku kooli kuvandi
tugevdamisele kaasaaitamist, probleemide markeerimist turvalisuse,
tervisekaitse ja toitlustamise valdkonnas ning tööd positiivsete
väärtushinnangute kujundamisel.

Hoolekogu analüüsib ka kooli vastuvõtu suurenemisest tingitud
olmeküsimusi ja jälgib pikapäevarühma tööd.

Hoolekogu peab väga oluliseks lapsevanemate ja teiste huvitatud isikute
kaasamist probleemidele osundamisel ja lahenduste otsimisel. Kui Teil on
omapoolseid tähelepanekuid või ettepanekuid, saatke need hoolekogu
listi: hoolekogu@kesklinna.tartu.ee

Hoolekogu ootab aktiivseid lapsevanemaid ja teisi huvitatud isikuid
osalema hoolekogu töörühmades!