Haridusakadeemia

Formaat– regulaarsed (kord kuus või kord kahe kuu jooksul vms) loengud koos juhitud aruteluga aktuaalsetel teemadel lapsevanematele ja õpetajatele.

Eesmärk –koostöö süvendamine õpetajate ja lastevanemate vahel; kogemuste vahetamine ning vanemate toetamine laste kasvatusprotsessis.Loengusarjade vedaja, lapsevanem Tiia Ristolainen.

HARIDUSAKADEEMIA temaatika ja lektorid.

Aasta, kuuLoengu teemadLektorLoengu slaidid, plakatid.
2015, aprill“Käitumismustrid. Tugevate tunnetega toimetuleku oskused”Psühholoog Angela Jakobson. 
2015, aprill“Õppijakeskne kool ja õppimist toetav hindamine”.Randvere Kooli direktor Leelo Tiisvelt. 
2015, oktoober“Mida teha kiusamisega?”Kristiina Treial.  
2016, aprill“Kuidas toetada oma last valikute tegemisel? “Piret Tatunts, Tartumaa Rajaleidja keskuse juht. 
2016, mai“Pärisvirtuaalmaailma riskid ja võimalused”Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikool https://www.youtube.com/watch?v=4pVzyCGiTwo
2016, november“Lapsed liikuma”Katrin Mägi, Maarja Kalma 
2017, märts“Lapsega koos kasvamine. Meie vajadused ja erivajadused.”Tiina KallavusH.Masingu Kooli direktor 
2017, september “Kuidas toetada oma last õpioskuste omandamisel?” Riina Pauklin Slaidid. 
2018, mai“Nutisõltuvus” Kätlin KonstaabelPlakat. 
2019,