Tartu Kesklinna Kool

2021/2022 õ.a 1. klassid

1. klassis vajalikud koolitarbed leiad siit nimekirjast.

26.08.2021 kell 18.00 toimub lapsevanemate esimene koosolek.

Lisaks ARNO keskkonnas esitatud vastuvõtutaotlusele esitab lapsevanem samas keskkonnas koolile
hiljemalt 22. juuniks lapse koolivalmiduskaardi ning hiljemalt  2. septembriks
perearsti poolt väljastatud lapse tervisekaardi.

1. klasside aktus toimub 1. septembril. Täpsema info kellaaegade ja aktuse korralduse kohta avaldame kooli kodulehel augustis.  

Õpilaspileti jaoks tehakse foto koolis õppeaasta algul.

Koolitoetuse tatlemine.
Koolitoetus on toetus lapsele, kes läheb Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi ning kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Koolitoetuse suurus on 50 eurot. Taotlusi saab esitada 1.–15. septembrini, toetus kantakse taotleja arvelduskontole 1. oktoobriks. https://www.tartu.ee/et/koolitoetuse-taotlemine