1. klassid 2023/2024 õ.a

11. mail 2023.a ootame lapsevanemaid koos lastega kooli tutvumisõhtule, algusega kell 18.00 kooli aulas.

1. klassis vajalikud koolitarbed leiad siit nimekirjast.

Lisaks ARNO keskkonnas esitatud vastuvõtutaotlusele esitab lapsevanem samas keskkonnas koolile
lapse koolivalmiduskaardi. Perearsti poolt väljastatud lapse tervisekaart tuuakse kooli hiljemalt 4. septembriks.

1. klasside aktus toimub 1. septembril 2023.a . Täpsema info kellaaegade ja aktuse korralduse kohta avaldatakse kooli kodulehel augustis.  

1. klassi õpilane saab koolist õpilaspileti, mille foto tehakse koolis õppeaasta esimestel päevadel.

Koolitoetuse taotlemine.
Koolitoetus on toetus lapsele, kes läheb Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi ning kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Koolitoetuse suurus on 50 eurot. Taotlusi saab esitada 1.–15. septembrini, toetus kantakse taotleja arvelduskontole 1. oktoobriks. https://www.tartu.ee/et/koolitoetuse-taotlemine