Tartu Kesklinna Kool

Erasmus+ “D-escape”

D-escape

Meie kooli rahvusvaheline projekt “Making Culture Alive – Digital Escape Room” (“Muudame kultuuri elavaks – digitaalne põgenemistuba”) saab alguse detsembris 2020 ja kestab kaks aastat. Antud projekti raames tehakse koostööd koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist. Projekti käigus keskenduvad osalevad koolid Euroopa kultuuripärimusele, eri riikide traditsioonidele ja õpilaste ning õpetajate digioskuste arendamisele. Omavahel jagatakse ka distantsõppe kogemusi. Projekti raames korraldatakse õpilastele ja õpetajatele erinevaid töötubasid, kas siis oma koolis, partnerriikides kohapeal või veebikohtumistena. Iga rahvusvahelise kohtumise jooksul läbivad projektis osalejad antud maa kultuuri teemalise digitaalse põgenemistoa. Meie kooli õpilased kujundavad projekti jaoks logo ja plakati. Projekti lõpuks pannakse kokku kaks digiraamatut, üks õpilaste töödest ja teine õpetajate kogemustest. 

Lisainfo:

https://sites.google.com/view/d-escape-room-erasmus/homeKa selle projekti algus oli meie kooli jaoks väga tegus, sest jällegi oli meie ülesandeks kohe alguses vaja välja mõelda projekti jaoks sobiv logo ja plakat. 7. ja 8. klasside õpilased andsid endast parima haridustehnoloogi ja teiste projektimeeskonna liikmete juhendamisel. Kõik partnerriigid valisid hääletuse teel välja kõige sobilikuma plakati ja logo. 

Esimeseks on planeeritud projektikohtumine Soomes septembris 2021. Seejärel peaks toimuma kohtumine Ungaris novembris 2021. Hispaanias toimub projektikohtumine veebruaris või märtsis 2022, Sloveenias aprillis 2022 ja Eestis mais 2022. Viimane projektikohtumine toimub  Tšehhi Vabariigis kas siis septembris või oktoobris 2022.