Erasmus+ “D-escape”

D-escape

Meie kooli rahvusvaheline projekt “Making Culture Alive – Digital Escape Room” (“Muudame kultuuri elavaks – digitaalne põgenemistuba”) sai alguse detsembris 2020 ja kestab kolm aastat. Antud projekti raames tehakse koostööd koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist. Projekti käigus keskenduvad osalevad koolid Euroopa kultuuripärimusele, eri riikide traditsioonidele ja õpilaste ning õpetajate digioskuste arendamisele. Omavahel jagatakse ka distantsõppe kogemusi. Projekti raames korraldatakse õpilastele ja õpetajatele erinevaid töötubasid oma koolis, partnerriikides ja veebikohtumistena. Iga rahvusvahelise kohtumise jooksul läbivad projektis osalejad antud maa kultuuri teemalise digitaalse põgenemistoa. Meie kooli õpilased kujundavad projekti jaoks logo ja plakati. Projekti lõpuks koostatakse kaks digiraamatut: üks õpilaste töödest ja teine õpetajate kogemustest.

Rohkem infot …