Karjäärinõustamine

Tööturul läbilöömiseks on vaja osata teha midagi teistest paremini ning hinnata oma andeid ja isikuomadusi õigesti. Valikuid ei tasu teha huupi või trende jälgides. Üks õnne valemitest on leida amet, mida sa armastad ja mis võimaldab ka hästi ära elada. Siinkohal tuleb Tartu linna noortele appi Tartumaa Rajaleidja Keskus 

Keskuse eesmärgiks on pakkuda noortele kvaliteetset informatsiooni karjääri teadlikuks ja oskuslikuks planeerimiseks. Seal töötavad karjäärinõustajad aitavad üldhariduskoolide õpilastel leida sobivaid edasiõppimis- ja töötamisvõimalusi ning välja selgitada noortele eelistusi.

Nõustamisele registreerumiseks kirjuta või helista meile, teisi teenuseid saab tellida oma kooli karjäärikoordinaatori või klassijuhataja kaudu. Kõik meie teenused on Tartu linna ja maakonna noortele tasuta.

Meie kooli karjäärikoordinaator on Kairi Kotkas 
I k | ruum A114 | Vastuvõtuaeg reedel 14.10 – 15.00