Vanemate algatused

Vanematekogu ja vanemate inspireerivad algatused on koondatud nelja peamisesse kategooriasse.

Haridusakadeemia loengute sari

Kogukondlikud ettevõtmised/sündmused/mõttetalgutel koondatud ideed

Foto: Kristjan Teedemaa

Metsapäevad “Lapsed metsa, puid istutama”

Foto: Anne Kulamaa

Vungirajast liikuma kutsuva õuealani s.h Tartu kaasava eelarve konkursil osalemine ja peavõit.

Foto: Mihkel Lees

Koostas ja koondas Anne Kulamaa (20.-21..09.19).