Tartu Kesklinna Kool

Õpilaskogu

ÕPILASTE KOGU (ÕK)

TKLK õpilaskogu  on loodud 2010 aastal. TKLK õpilaskogu kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.  

TKLK õpilaskogu tegevuse aluseks on Õpilaskogu põhimäärus.

Õpilaskogu koosolekud protokollitakse ja nendega on võimalik tutvuda sekretäri või huvijuhi juures.

Õpilaskogule saab kirjutada: opilaskogu@kesklinna.tartu.ee

ÕK 2021/2022 JUHATUS:

Mia Britt Williams (9.b) – president;

Adeli Ilves (9.a) – esimene asepresident;

Pillerin Vilipuu (9.a) – teine asepresident.

ÕK 2021/2022 LIIKMED

ÕK liikmeteks on igast 5.-9. klassist üks hääleõiguslik esindaja, kes valitakse klassipõhiselt.

ÕK põhiliikmed – klassivanemad:

5.a: Madli Jakobsoo

5.b: Stella Lisee Malm.

5.c: Robert Meinart

6.a: Grete Mia Koha

6.b: HarrietHallik

6.c: Rami Kaits

7.a: Frank Vilipuu

7.b: Karl Jõgi

7.c: Elo Liisbet Sõõro

8.a: Kirke Maria Selberg

9.a: Nora Ranniku

9.b: LiisiLiias 

ÕK asendusliikmed – aseklassivanemad:

5.a: Marta Needo

5.a: Saskia Peets

5.b: Elin Anderson

5.c: Joosep Tõnnisson 

6.a: Anna Rebeka Luha

6.b: Mirell Viigipuu ja Hugo Pedastik

6.c: Nele- Liis Mere

7.a: Karl-Eric Ott

7.b: Mirjam Märtin

7.c: Saara Podekrat

8.a: Uku Tamm

9.a: Grete-Liis Tein

9.b: Pääsu Ladva