Õpilaskogu

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU

TKLK õpilaskogu (edaspidi: TKLK ÕK)  on loodud 2010 aastal. 

TKLK ÕK kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.  

TKLK ÕK tegevuse alusdokumendiks on ÕK põhimäärus.

TKLK ÕK koosolekud protokollitakse, millega on võimalik tutvuda sekretäri või huvijuhi juures.

Kirjuta meile:opilaskogu@kesklinna.tartu.ee

ÕK 2023/2024 JUHATUS

Grete Mia Koha (8.a) – president;

Harriet Hallik (8.b) – 1. asepresident;

Mirell Viigipuu (8.b) – 2. asepresident.

ÕK 2023/2024 LIIKMED

ÕK koosseisu kuuluvad igast 5.-9. klassist kaks hääleõiguslikku esindajat – klassivanem & aseklassivanem, kes valiti klasside põhiselt septembris 2023.

5.a Laura Randala, Regina Kõrgesaar

5.b Säde Palge,Tambet Needo

6.a Nora Poppy Roper, Villem Kiris

6.b Maria Lisette Anderson, Adriana Alessandra Õim, Kendra Viiralt

7.a Marta Needo, Saskia Peets

7.b Joanna Arumets, Herta Kuld.

7.c Serle Paabut, Tuule Eelma

8.a Daniel Mileiko, Grete Mia Koha

8.b Harriet Hallik, Mirell Viigipuu

8.c Rami Kaits, Sophia Rikka

9.b Daniel Dulub, Mikk Marlon Kähr

9.c Tõnis Kangur, Jaak Pauklin.