Õpilaskogu

TKLK õpilaskogu  on loodud 2010 aastal. TKLK õpilaskogu kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.  

TKLK õpilaskogu tegevuse aluseks on Õpilaskogu põhimäärus.

Õpilaskogu koosolekud protokollitakse ja nendega on võimalik tutvuda sekretäri või huvijuhi juures.

ÕK 2022/2023 JUHATUS

Grete Mia Koha (7.a) – president;

Anna Rebeka Luha (7.a) asepresident

ÕK 2022/2023 LIIKMED

ÕK liikmeteks on igast 5.-9. klassist 2 hääleõiguslikku esindajat (klassivanem & aseklassivanem), kes valiti iga klassi põhiselt septembri 3.nädalaks. Klassivanema nimi on paksemas ja aseklassivanema nimi heledamas kirjas.

5.a: Nora Poppy Roper, Villem Kiris;

5.b: Maria Lisette Anderson;

6.a: Marta Needo;

6.b: Elin Andreson;

6.c: Oliver Vind, Robert Meinart;

7.b: Harriet Hallik, Mirell Viigipuu;

7.c: Maia Hannela Dumas, Rami Kaits;

8.a: Rumi Kallas-Bieniecki;

8.b: Mirjam Märtin, Kadri – Liis Kaldre;

9.a: Mirtel Toom, Uku Tamm;

9.b: Artur Andreson.