Tartu Kesklinna Kool

Õpilaskogu

TKLK õpilaskogu  on loodud 2010 aastal.
TKLK õpilaskogu kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.  
TKLK õpilaskogu tegevuse aluseks on Õpilaskogu põhimäärus ja arengustrateegia.
Õpilaskogule saab kirjutada: opilaskogu@kesklinna.tartu.ee

Õpilaskogu 2020/2021 koosseis:
Karlotta Kattai (9.a) – president;
Mia Britt Williams (8.b) – asepresident;
Mehka Kartau (9.b), protokollija – meelelahutuse valdkonna juht;
Adeli Ilves (8.a) – avaliku poliitika valdkonna juht;
Pillerin Vilipuu (8.a) – kommunikatsiooni valdkonna juht:
Õpilaskogu teeb koostööd 4.- 9. klasside usaldusisikute ja 3.-9. klasside kontaktisikutega.

Hoolekogus esindab õpilasi kas president või asepresident.
Vanematekogus esindab õpilasi Õpilaskogu juhatuse liige.
Õpilaskogu protokolllidega saab tutvuda sekretäri või huvijuhi juures.