Õpilaskogu

ÕPILASTE KOGU (ÕK)

TKLK õpilaskogu  on loodud 2010 aastal. TKLK õpilaskogu kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.  

TKLK õpilaskogu tegevuse aluseks on Õpilaskogu põhimäärus.

Õpilaskogu koosolekud protokollitakse ja nendega on võimalik tutvuda sekretäri või huvijuhi juures.

Õpilaskogule saab kirjutada: opilaskogu@kesklinna.tartu.ee

ÕK 2021/2022 JUHATUS:

Mia Britt Williams (9.b) – president;

Adeli Ilves (9.a) – esimene asepresident;

Pillerin Vilipuu (9.a) – teine asepresident.

ÕK 2022/2023 JUHATUS

Grete Mia Koha (6.a) – president;

Anna Rebeka Luha (6.a) asepresident

ÕK 2022/2023 LIIKMED

ÕK liikmeteks on igast 5.-9. klassist üks hääleõiguslik esindaja, kes valitakse klassipõhiselt septembris.