Kogukondlikud ettevõtmised

AastaAlgatatud tegevus/sündmusEestvedajadHeategevuslik eesmärk,ideede list, tulemusKogutud summa
2014oktooberI MÕTTETALGUDVK: Kristel Ress, Maia Uustalu. Mõttetalgu ideed:avastused (mis on hästi)unistused (mis võiks olla veel paremini) –
2015aprillI KOGUKONNAPÄEVEsmakordselt nimetati sündmus KOGUKONNAPÄEVAKS.  Ajaliselt, ruumiliselt ja ideeliselt haakus kogukonnapäev samal ajal Supilinna päevade raames toimuva avatud hoovide päevaga. Kogukonnapäev sai teoks laste, lapsevanemate, kooli töötajate – õpetajate rõõmsas koostöös.VK: Annika Pakk, Jaak-Albert Metsoja, Liisa-Lota Kaivo, Kristel Ress, Merle-Karro-KalbergLava ehitamine aulasse536, 42Huvijuht Anne Kulamaa pildigalerii.Supilinlasest fotograafi Kristjan Teedema pildigalerii algab avatud hoovide päeva muljetega mujalt Supilinnast.  
2015novemberADVENDILAATVK: Jaak-Albert Metsoja (2.b lv); Aivi Värv, Egle Pruulmann (3.a lv), Anu Ots (5.a) ja ÕKTartu Koduta Loomade Varjupaigale raha kogumine ja annetuste üleandmine koos varjupaiga külastusega.3. a VK liige Aivi Värv ostis annetatud raha eest 16. detsembril:
-kassiliiva 5 x 40 l= 200 l;-koerakonserve 44,4 kg (30 x 1, 240 kg = 37, 2 kg & 9 x 800= 7,2 kg);-kassikonserve 18, 4 kg (46 x 400 g).
386, 61Advendilaada müügist saadud tulu 291,12;
-5.a klassi laste ja vanemate annetus 137 eurot (jõulukingituste asemel);-2014. aasta veebruaris meisterdasid 4.b kl poisid:Mihkel Kööbi, Rasmus Tralla, Richard Rohtla, Hendrik Orasannetuste kasti, kogunenud summa 25 eurot;- eraannetus 5,49.
2015oktooberII MÕTTETALGUDVK ja kooli juhtkond.Mõttetalgutelt koondatud ideed –
2016jaanuar-aprillAULASSE LAVA PROJEKTI KOOSTAMISE JA EHITAMISE PROTSESSVK:Annika Pakk (projekti juht)Rainer Ots (ehitusjuht)Ehitajad: Rait Ress, Kalle Kulbok,  Toomas Jõgi (5.a lv), Arvi Uustalu (2.a lv), Jürgen Öövel (8.a & 5a lv).Abilised: 
Kristel Ress (5.a lapsevanem) & Terje Eha (9.a lapsevanem)
Joosep Ress,  Jakob Mattias Poska, Kaarup Öövel, Trine Ots, Elise Jõgi (5.a õpilased) Valter (7.a õpilane), Boris Pakk ja Anne Kulamaa.
Lava pidulik avamine ja ehitajate tänamine toimus II kogukonnapäeval, 2016 aprill.Lava ehitust sponsoreeris vineermaterjaliga:UPM-Kymmene Otepää AS.Transport, materjali komplekteerija ja lõikaja oli Meelis Paumets.Lava seinad polsterdas Sofameistrid OÜ.186, 17 (kulus 536, 42 kogutud summast I kogukonnapäeval)
2016aprill II KOGUKONNAPÄEVVK: Jaak-Albert Metsoja, Liisa-Lota Kaivo Uus helitehnika aulasse.768, 27Kogutud summale lisandus 2015. aasta kogukonnapäeva lavakohvikutes kogutud ja lava ehitusest järele jäänud summa 350, 25 – kogusumma seisuga 25. aprill 2016, 1118, 52.
 2017aprillIII KOGUKONNAPÄEV VK: Liisa-Lota Kaivo, Kadri Valdre.Väliterviseraja”Lapsed liikuma” ehitamine õuealale, algus941, 34 (pärast erinevaid kulutusi 827,77).Seisuga 29.04 on väliterviseraja ehitamiseks kogunenud 2470,34 = 1642.57+827,77(III Kogukonnapäeva raha ülejääk).
 2018aprill IV KOGUKONNAPÄEVVK: Kadri Valdre, Reet Lehtla, Reet Raivet, Karin Soodla.Väliterviseraja”Lapsed liikuma” ehitamine õuealale, jätk.1642,57Seisuga 29.04.18 on kogunenud väliterviseraja jaoks 1642,57+827,77= 2470, 34
2018detsemberADVENDIAAJA AVAPÄEV”Jõulurõõmu sütitaja”VK: Reet Lehtla, Ria-Sado Needo, Aveli Pedastik, Karin SoodlaAnnetuse kogumine TÜ Lastekliinikule.Annetuse eest plaanitakseosta kliiniku ootealale suuremate laste jaoks mõeldud seinale kinnitatavad interaktiivse(d) mängu(d).Lastekliiniku juhataja Vallo Tillmann tänas kogu kooliperet suure annetuse eest!Tema sõnul oli neil suur au vastu võtta annetust, mille kogumiseks on palju vaeva näinud lapsed koos peredega.TÜ Lastekliinikus võtsid meid vastu kliiniku juhataja Vallo Tillmann, direktor Marika Kirss,ülemõde Evelyn Evert, füsioterapeut Merlin Burov.Kooli esindasid õpilased: Grete Mia Koha, Emma Laanemaa (3.a), Hugo Pedastik (3.b) ja Krislin Koha (2.b).VK: liikmed Reet Lehtla ja Ria – Sadu Needo.Vanematekogu liige Aveli Pedastik heegeldas lastekliiniku väikestele patsientidele vahvad kaheksajalad.1165 eurot.
2019septemberIII MÕTTETALGUDVK: Jaak-Albert MetsojaKersti VilsonKarin Länts  
2019
aprill
 V KOGUKONNAPÄEVVK: Reet Lehtla, Leo Dulub, Maero Pukk, Reet Raivet, Laura Paide Liikumisvahendite soetamise jaoks vahetundides. 580, 60
2019
detsember
 ADVENDIAJA AVAPÄEV”Jõulurõõmu sütitaja”VK: Reet Lehtla, Leo Dulub, huvijuhtTÜ lastekliinikule annetus.Annetuse võtsid tänutundega vastu Marika Kirss (vasakult) ja Evelyn Evert1310 eurot anti üle TÜ Lastekliinikule Grete Mia Koha (4.a), Krislin Koha (3.b), Henri Türksoni (5.c) ja vanematekogu liikmete Taavi Koha ja Reet Lehtla poolt. 
 2020
aprill
 VI KOGUKONNAPÄEV Raamatute soetamiseks kooli raamatukokku. 
     

 KOGUKONAPÄEVA ALGUSEST JA KOOSTÖÖST SUPILINNA SELTSIGA.

Kesklinna kooli omanäoline KOGUKONNAPÄEV, sai alguse viis aastat tagasi äsja loodud vanematekogu algatusena.Eesmärgiks oli läbi koos tegutsemise võimendada koolikogukonnaliikmete ühtsust ning ühtlasi leida ühisosana tegevus, mis tugevdaks kogukonnatunnetust supilinlastega.Teadaolevalt toimusid juba sel ajal, aprilli viimasel nädalal, traditsioonilised Supilinna Päevad, mis lõppesid tavaliselt jürikuu viimasel pühapäeval AVATUD HOOVIDE PÄEVAGA.Tegime Supilinna Seltsile ettepaneku ühildada meie KOGUKONNAPÄEV Supilinna Päevade programmi avatud hoovide päevaga  – 2019.aastaks on KOGUKONNAPÄEV juba viiendat aastat Supilinna Päevadega tihedalt seotud. Koos teiste supilinlastega avame ka Kesklinna kooli uksed kõigile huvilistele!, s.h supilinlastele.Tublide kogukondlastena on meie aktiivsed õpilaskogu liikmed ning vabatahtlikud õpilased panustanud ka laupäeval toimuvasse PLATSIPÄEVA. Näiteks 2019.a lõid PLATSIPÄEVAL kaasa ÕK liikmed: Liisa Maria Võhmar, Ivika Kruuse, Angeelica Kokla, Annabel Kuul. Samuti vabatahtlikuna Joosep Ress (8.a). Käesoleval aastal ka meie kooli Erasmus+ projekti PaCO meeskonna liikmed – Krsiti Paju, Rille Jüriado, Kaarup Öövel (8.a), Toomas Haak (7.c) – taaskasutuse töötoaga.