Õppetöö korraldus alates 11. jaanuarist.

SEOTUD TEEMAD:

Haridussüsteemi stsenaariumid

11. -15. jaanuarini õpivad koolis (on kontaktõppel) 1.- 3. ja 9. klasside õpilased.

Ülejäänud klasside õpilased õpivad kodus (on distantsõppel). Aineõpetaja teavitab õpilasi, kes tulevad kooli individuaalseteks konsultatsioonideks. Kõik tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile.

9. klasside õpilastel on rangelt soovituslik kanda maske!

Õppekorraldus alates 18. jaanuarist selgub nädala teisel poolel.