Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi.

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on 9. klassi õpilasel põhikooli lõpetamiseks kohustuslik sooritada kolm lõpueksamit:

eesti keel (kirjalik) – 02. juuni 2023;
matemaatika (kirjalik) –07. juuni 2023 ;
valikeksam (kirjalik) – 12. juuni 2023;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.-14. juuni 2023.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

Lõpueksami ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele üle eesti ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksamid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamite komisjonid, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

2022/2023 õ.a kannab kool põhikooli lõpueksamite kohta hinnetelehele põhikooli lõpueksamite ained ja õpilase tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest. Õpilane lõpetab põhikooli sõltumata eksamite tulemustest.
2022/2023 õ.a kohta ilmub info korralduse jõustumisel https://harno.ee/lopueksamid.

Põhikoolilõpetaja, kes eksamiplaanis ettenähtud eksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel, sooritab korduseksami koolieksamina.