Tartu Kesklinna Kool

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on 9. klassi õpilasel põhikooli lõpetamiseks kohustuslik sooritada kolm lõpueksamit:

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021;
valikeksam (kirjalik) – 9. juuni 2021;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 9.-10. juuni 2021.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

Lõpueksami ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele üle eesti ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksamid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamite komisjonid, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

2020/2021 õ.a kannab kool põhikooli lõpueksamite kohta hinnetelehele põhikooli lõpueksamite ained ja õpilase tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest. Õpilane lõpetab põhikooli sõltumata eksamite tulemustest.

Põhikoolilõpetaja, kes eksamiplaanis ettenähtud eksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel, sooritab korduseksami koolieksamina.