Teabe avalikustamine

Tartu linn kasutab linna ametiasutustesse ja ametiasutuste hallatavatesse asutustesse saabunud ja asutustes koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks ühtset dokumendiregistrit

Teabenõuded ja pöördumised palun saata kool@kesklinna.tartu.ee